COWBOYS VALMENNUKSEN LINJAUS

Juniorivalmennuksen päätavoitteena on liikunnalliseen elämäntapaan ohjaaminen sekä perustaitojen opettaminen ja niiden kehittäminen. Junioripolku on monivuotinen tapahtuma, jossa on suuria yksilöllisiä eroja, miten lapsi oppii uusia asioita. Hyvät jääkiekon perustaidot, luistelu, kiekonhallinta, syöttäminen ja laukaukset omaavat pelaajat ovat perustana hyvälle joukkueelle.

Jokaisella lapsella on omat herkkyyskaudet, mutta lajitaitojen opettamisessa ne kehittyvät optimaalisimmin 9-12 vuotiaana ja tällöin niiden opettaminen on tärkeää. Valmennuksessa on myös otettava huomioon lasten biologinen ikä, vaikka he olisivat saman ikäisiä, niin he eivät silti ole välttämättä samassa vaiheessa. Nuorempien, 5-9-vuotiaiden toiminnan painopisteet ovat Jääkiekkoliiton arvojen mukaan,

intohimon synnyttäminen

liikunnalliseen elämäntapaan ohjaaminen

terve itsetunto

Ohjaajan/valmentajan työssä luistelutaidon opettaminen on erityisen tärkeää, sillä kun sen osaa kaikki muu on paljon helpompaa. Nivala Cowboys juniorityössä tämä tulee ottaa nuorempien pelaajien ohjauksessa huomioon ja pitää sitä erityisen tärkeänä painopistealueena.

Maalivahtivalmennuksessa nuoremmat käyttävät harjoituksissa ja peleissä kiertävää maalivahtia. Seuran jokaviikkoinen mv-jää antaa vanhemmille junioreille hyvän mahdollisuuden saada lisäohjeistusta ja oppia maalivahdin torjunta- ja liikkumisharjoittelusta. Lisäksi SJLn maalivahtikouluttaja ja maalivahtitutorit käyvät ohjeistamassa valmentajia ja maalivahteja kauden aikana.

Tavoitteena valmentaja linjauksessa on, että tulevaisuudessa Cowboys joukkueet tunnetaan hyvin liikkuvina, luistelevina ja myös monipuolisesti taitavina joukkueina.


HARJOITTELUN RAKENNE

Nuorimpien junioreiden harjoittelussa pitää muistaa vahvasti leikinomaisuuden merkitys. Leikinomaisuudella varmistetaan, että mielenkiinto ja innostus harjoitteluun säilyy. Lisäksi on tarjottava myös riittävästi haasteita, ettei lapsi tunne harjoittelua liian helpoksi ja näin varmistetaan, että mielenkiinto harjoittelua kohtaan säilyy. Harjoituksen rakennetta miettiessä tulee muistaa, että sinulla on joukkueessasi monentasoisia pelaajia, joten pyri tarjoamaan, niin paremmille kuin heikommillekin riittävän paljon mielekkäitä harjoitteita ja haasteita. Nämä asiat huomioon ottaen saadaan harjoituksesta kaikille hyvä mieli.Alkuverryttely:

Alkuverryttely olisi hyvä pitää ennen jäätä, jolloin voidaan liikkuvuutta parantaa hyvin leikinomaisilla teemoilla. Jään ulkopuolella tehtävän alkuverryttelyn kestona riittää 15 min. Mikäli harjoitusaika ei mahdollista alkuverryttelyä ennen jääharjoitusta, niin sen voi myös tehdä jäällä. Leikki, pienpeli, kierto yms. jossa mielikuvitus on rajana. Jäällä 5-10 minuutin kesto riittää. Alkuverryttelyssä lapset huomaavat hyvin, että harjoitukset ovat alkaneet ja keskittyminen harjoituksen opetusosaan on alkanut.


Opetusosa:

Valitse opetusosaan vain 2-3 opeteltavaa osaa. Tällöin niitä ei ole liikaa ja lapsiehtii omaksua opeteltavat asiat ja sinulle jää enemmän aikaa keskittyä harjoituksen opetukseen ja virheiden korjaamiseen. Näin harjoitus ei mene kiireellä hosumiseksi.

Kun korjaat virheitä, niin tee se selkeästi, kerro mikä meni vääriin ja anna selvä ohje mitä pitäisi korjata. Näytä myös mahdollisesti oikea suoritus ja yritä saada lapsi huomaamaan ja ymmärtämään virheen. Näissä palaute asioissa on muistettava, että lapsilla on erilaisia tapoja oppia uusia asioita.
Tärkeintä on kuitenkin, että jokainen pelaaja saa harjoitteen aikana palautetta sekä kannustusta.

Virkistys /leikkiosa:

Näillä virkistysosilla haetaan, että lapsen mielenkiinto säilyy koko harjoituksen ajan. Tämä osio voi olla mitä vain, esim. leikit, kisat ja pelit. Kisat ja leikit ovat aina lasten mieleen, myös vanhempien lasten. Näillä toiminnoilla luot paremmat edellytykset lapsien oppimisille.

Sovellettu opetusosa:

Tämä osuus voi olla jonkin vanhan asian kertaus, pienemmän yksityiskohdan opettaminen tai harjoituksen pääopetuskohteen soveltaminen peliin.

Kun saat pelaajan huomaamaan missä opetettua asiaa voi käyttää pelissä, voit sanoa onnistuneesi opetuksessa. Osuuden ei tarvitse olla pitkäkestoinen.

Peli:

Sanonta kuuluu ”peli on jääkiekon suola” ja siksi se kuuluu myös erittäin tärkeänä osana harjoittelua. Pyri tarjoamaan lapsille mahdollisimman paljon pelejä ja käytä mielikuvitusta, sillä peleissä oppii kaikista parhaiten. Pelejä voi pelata monella kentän osa-alueella, käyttäen koko kenttää-, puoli kenttää-, päätypeliä tai pienaluepeliä. Pelit voivat olla 2-2, 3-3, 4-4 pelejä ja keksi tarvittaessa uusia sovellettuja sääntöjä. Esim. koko kentän pelissä kiekkoa ei saa syöttää ennen oman sinisen ylitystä, näin pelaaja oppii oman luistelutaidon merkityksen ja kiekonhallinnan tärkeyden. Myös syöttämisen tärkeyden painottamisella pelaaja oppii, että hyökkäämään pääsee nopeammin. Käytä siis paljon eri sovellettuja sääntöjä.

Loppuverryttely:


Suorita loppuverryttely jään ulkopuolella yhdessä joukkueen kanssa. Kestoltaan loppuverryttely ja venyttely kestää 15 min.
LOPPUVERRYTTELY ON TEHOLTAAN LASKEVA!

OHJEITA HARJOITUS JA OPETUSTILANTEESEEN

Käytännön opetustilanne on haastava valmentajalle, jolta vaaditaan huolellista työtä ja kärsivällisyyttä. Pelkkä harjoituksen läpivieminen ei riitä, vaan jatkuva ohjeistaminen ja ”hereillä olo” ovat tärkeää. Tällöin olet valmis antamaan palautetta, pystyt huomaamaan ja korjaamaan virheitä. Älä kuitenkaan tuhlaa liikaa energiaa itse virheeseen ja puhumiseen, vaan siihen miten saat sen poistumaan.

Onnistuneelle ohjaamiselle ja valmentamiselle perustana on ennen kaikkea KANNUSTAMINEN, oikeiden suoritusten opettaminen ja vaatiminen!

OHJEITA OPETUSTILANTEESEEN

Malli yhden harjoitteen toteutuksesta:

1 Harjoitteen selostus ja tärkeimpien kohtien kertominen opetuksen kannalta. Suorita tämä ennen harjoitusta vanhemmille lapsille pukuhuoneessa, näin toiminta jäällä helpottuu.

2 Mallisuoritus

- moni lapsi oppii paljon asioita pelkästään näkemällä.

3 Pelaajien jako harjoituspaikoille ja harjoitteen käynnistäminen.

- seuraa toteutusta

- korjaa virheitä

- yksilösuoritusten korjaaminen ja kannustaminen

- yleisten virheiden korjaaminen kaikille saman aikaisesti, mutta ei liian pitkällä puhumisella.

- pyri yhteisen palautteen jälkeen jatkamaan harjoitetta, jotta pelaajilla olisi mahdollisuus korjata ja kokeilla kerrottuja seikkoja.

4 Loppupalaute

- Kertaava
- Positiivinen

PERUSTAITOJEN HARJOITTELU

JOUKKUEITTAIN PAINOTETTAVAT ASIAT

Merkit: A=Alustava

P=Painopiste

X=Kertausta, vaikeuttamista

LUISTELU

LKK

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

1. Eteenpäin luistelu

A

P

P

P

P

X

X

X

2. Taaksepäin luistelu


P

P

P

P

P

X

X

3. Kaarreluistelu etp

A

A

P

P

P

P

X

X

4. Kaarreluistelu tp

P

P

P

P

5. Pysähtyminen

A

P

P

P

P

X

X

X

6. Vauhtikäännös

A

P

P

P

7. Käännökset( et.– ta.)A

P

P

P

P

P

8. Teränkäyttö

A

A

P

P

SYÖTTÄMINEN

LKK

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

1. Vetosyöttö

A

P

P

P

P

X

X

X

2. Vastaanottaminen


P

P

P

P

X

X

X

3. Rystysyöttö

A

A

P

P

4. LättysyöttöP

P

5. Jättö- ja laitasyöttöA

P

LAUKAUS

LKK

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

1. Vetolaukaus

A

P

P

P

P

P

X

X

2. Rannelaukaus

A

A

P

p

3. Rystylaukaus


P

P

P

P

P

X

X

4. Lyöntilaukaus

A

A

P

P

5. Laukaus syötöstäA

A

MAILATEKNIIKKA

LKK

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

1. Kiekonkäsittely

A

P

P

P

P

P

X

X

2. Kuljetus


P

P

P

P

P

X

X

5. Harhautukset

A

P

P

P

KONTAKTIT

LKK

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

1. LaitataklausA

A

2. VartalotaklausA

A

3. BlokkiA

A

4. Laitaan vasten painaminen

P

A

P

P