Visio

Nivala Cowboys ry toimii Jokilaaksojen alueella kasvattajaseurana.

Tarjoamme pitkäjännitteistä ja määrätietoista harrastus-ja kilpailutoimintaa.

Missio

Luomme edellytyksiä turvalliselle liikkumiselle ja monipuoliselle harrastustoiminnalle. Tuemme yksilön kehittymistä kilpatasolle.