Visio

Kasvatamme lapsia ja nuoria liikunnalisiin sekä terveellisiin elämäntapoihin.

Tarjoamme pitkäjännitteistä ja määrätietoista harrastus-ja kilpailutoimintaa.

Missio

Luomme edellytyksiä turvallisell liikkumiselle ja monipuoliselle harrastustoiminnalle. Tuemme yksilön kehittymistä kilpatasolle.