-Iloisuus,-Innokkuus,-Turvallisuus,-Yhteisöllisyys.