12
SYY
15.30
U17-2005, U17 alempi, alkusarja, Lohko 6

Cowboys - Pypo  

Nivala